❀دُخـ ـ ـتَـ ـ ـر ِ بَـ ـ ـهـ ـ ـآر❀


پُـسـتـــــ♥ــِــــــ ثــ ــآبِت


بـہ تَوَکُل ِ نآҐ ِ اعظَمَت

بِسمِ الله الرَحمن الرَحیم


تَـاسـ ـیـس ِ وِبـــــ:95/11/12

welcome

اِسـمَـمـ:اِلـنــآز

فَـروَردیـنـی اَمـ

یهـ دُخـیهـ شـوخ طَبع و اِحـسـآسـی و اَلـبـتهـ مِهـرَبـون{ریـآنَشـه}

ایـنـجـآ صَـفـحـه‌ی مـنـه:)

پُـسـتـآیـی کـه مـیـزآرَمـ هَـمَـشـونـو خـوכمـ گُـفـتَـمـ{خـوכنـوشـت}؛

گَـه‌ گـآه هَـمـ بـه مُـعَـرِّفـی" فـیـلـمـ،کـتـآبـ،بـآزی "اشـآره‌ای مـیـکـنم؛پَـ๛  کُـپـی‌بَـرבآری‌ حَـرآҐ‌ اسـتـ الّـآ ذِکـر ِمَـنـبَـع!!چـوלּ بَـرآی نِـوِشـتـه‌هـآم زَحـمَـت مـیـکـشـم!!

سَـعـی کـךּ هَـر روز سَـر بِـزَنـی چـوךּ بـیشـتَـر ِ وَقـتـآ بـه روزَمـ :)

بی معرفت نیسـבҐ ;پَـس بـآمـعـرفتـ بـآش :)

+نَـظَـرات و مُـرتَـبِـط بِـذار

+وِب نِـویـسـی ُ دوس

کآمنت هـҐ تو همیــלּ پست پلیز


♥ سه شنبه 12 بهمن 1395 04:57 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

پَـنـجـاه ُ پَـنـجُـمـیـش"خـآنـه‌سـآزی" یِـکـی دیـگـه از بـازی‌هـآی مـورב عَـلـآقَـمـه :)

کُـلـی سَـرگَـرҐ مـیـشَـҐطبقه بندی: مُـعَـرفـی بـآزی،
برچسب ها:معرفی بازی، بازی، خانه سازی، بازی اندروید،

♥ جمعه 1 اردیبهشت 1396 12:47 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

پَـنـجـاه ُ چـهـآرمـیـش


مـیـدونِـسـتَـمـــ قَـهـرِمــآךּ مـیـشـی му ℓσνєبرچسب ها:پرسپولیس، پیروزی، پرسپولیس قهرمان،

♥ سه شنبه 29 فروردین 1396 07:49 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

پَـنـجـآه ُ سِـوُمـیـش


جـآی ِ خـآلـی ِ مَـ ـךּ هَـمـیـشـه پُـر اسـت؛ 
 پُـر از آـכَمـهـآ؛ 
 پُـر از کَـلــمـه هآ و وآژه هـآ؛ 
 پُـر از بـآ هَـم بـوכَنـهـآی ِ بی شُـمـآر؛
 پُـر از مـَךּ،پُـر از تـو..... 

  

برچسب ها:جای خالی، همیشه، آذمها، کلمه، واژه، بودن، خودنوشت،

♥ سه شنبه 29 فروردین 1396 07:44 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

پَـنـجـاه و دُوُّمـیـش


وَقـتـے تَنـهآ میشـے،از هجـومـ ِ خیآلآتـ رَهـآ نمیشے..

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:تنها، هجوم، خیال، رها، خودنوشت،

♥ یکشنبه 27 فروردین 1396 10:40 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

پَـنـجـاه ُ یِـکُـمـیـش


مُـعـتـآב شُـבه‌اҐ؛

انـتِـظـآر می‌کـشـҐ


طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:معتاد، انتظار، انتظار می‌کشم، خودنوشت،

♥ پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:00 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

پَـنـجـآهُـمـیـش


روزِت مُـبـآرَک پـدر ِ عَـزیـزَم؛خِـیـلـی כوسـتـتـــ دآرَҐ♥برچسب ها:ولادت حضرت علی(ع)، روز پدر،

♥ سه شنبه 22 فروردین 1396 10:22 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُ نُـهُـمـیـش


اماךּ از انتظار
آنقدر سنگین استـ که دیگر نآی ِ کشیدنش را ندارҐ..

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:انتظار، سنگین، امان، خودنوشت،

♥ شنبه 12 فروردین 1396 10:54 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُ هَـشـتُـمـیـش


عِـشـق ِ یـکــ طـرفـه یَـعـنـی نـآبـودی ِ مـحـض؛
یَـعـنـی لـه شـدن ِ غـرور؛
یَـعـنـی گُـم کـردن ِ خـودت...

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:عشق، غرور، خود، نابودی محض، خودنوشت،

♥ جمعه 11 فروردین 1396 01:39 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُ هَـفـتُـمـیـش


+خِـیـلـی دَرگـیـر ِ خـودِتـی
-چِـطـور؟
+چـون خِـیـلـی خـودِتـو مـیـگـیـری...

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:خیلی، خود، درگیر، خودنوشت،

♥ چهارشنبه 9 فروردین 1396 11:16 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

تَـشَـکُـر :)

از هَـمَـتـوטּ مَـمـنـونَـҐ کـه بـه فـکـرَҐ بـودیـטּ ُ تَوَلُّـدَمـو تَـبـریـک گـفـتـیـטּ
سِـــــــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــــآ๛ 
تـرانـه جـونـم اولـیـטּ نـفـری بـود کـه تـبـریک گـفـت؛
بـارانـا جـونـم اولـیـטּ نـفـری بـود کـه بـرام تـولـد گـرفت؛مـحـشـر بـووووود،هـلـاکـشـم،ذوق مـرگـممم؛
مـهـتـآب جـونـم اولـیــטּ نـفـری بـود کـه بـرام تـولـد گـرفـت،اونـم چـه تـولـدی ذوق مـرگ شـدمم،دیوونـشـممم
می میساکی جـونـم ممنونمممم ازت که برام تولد گرفتی غآفلگیر شدم خیلیییی زیـاااااااااااااد،خـیـلـی گُـلـی خـیـلی

خـیـلـی دوسـتـوטּ دااااااااارممممم،سـپـآس کـه هـسـتـیـטּبرچسب ها:تشکر،

♥ سه شنبه 8 فروردین 1396 11:30 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُ شـشـمـیـش


انـصـآفــ نـیـسـتــ..
احـسـآسَـم رآ کُـشـتـی امّـآ مُـجـآزآتــ نَـشُـدی!!!

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:انصاف، احساس، مجازات، خودنوشت،

♥ سه شنبه 8 فروردین 1396 11:24 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

مطلب رمز دار : چِـهِـل ُ پَـنـجُـمـیـش
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

♥ دوشنبه 7 فروردین 1396 08:51 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُچـهـآرمـیـش


هَـمـیـشـه فـآصِـلـه مـیـگـیـریـҐ از کـسـآیـی کـه دوسِـمـون دآرךּ و نَـزدیـکــ مـیـشـیـمــ بـه کـسـآیـی کـه فَـقَـط خـودِمـوךּ دوسـتِـش دآریـمـ؛
دِل بَـسـتـیـم بـه دوسـت‌دآشـتَـך‌هـآی یِـک طَـرَفـه؛
وَ ایـنـجـوریـه کـه خِـیـلـیـآمـوךּ تَـنـهـآیـیـمــ...

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:همیشه، دوست داشتن، دل، تنها، خودنوشت،

♥ یکشنبه 6 فروردین 1396 08:52 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُ سِـوٌّمـیـشمـیـبَـخـشَـمِـت امّـآ جـآی ِ خَـنـجَـرتـ בرُسـتـ شُـدَنـی نـیـسـتــ پَـ๛ فَـرآمـوش نـمـیـشـه...


+ایـךּ پُـسـتــ مُـخـآطَـبِـش یـه نـآرَفـیـقـه کـه از پُـشـت بِـهِـم خَـنـجَـر زَد

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:بخشش، خنجر، فراموش، خودنوشت،

♥ شنبه 5 فروردین 1396 08:22 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُ دُوُّمـیـش


مـیـگَـךּ انـتِـخـآبــ بـآ توعـه امّـآ انـتِـخـآبِـتـو قَـبـول نَـدآرَךּ...

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:انتخاب، تو، قبول، خودنوشت،

♥ جمعه 4 فروردین 1396 11:16 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُ یِـکُـمـیـشگـآهـی وَقـتـآ خـوבتــ تـیـکــ ِ تَـنـهـآیـی رو فَـعـآل مـیـکـنی،تـآخـودِتــ بـآشـی و خـودتــ،

چـوךּ خـسـتـه شـدی از آدَمـآیـی کـه تَـکـلـیفـشـوךּ حـتـی بـآ خـودِشـونَـمــ مَـعـلـومــ نـیـسـتـ ...


طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:تیک، تنهایی، گاهی وقتها، خودنوشت،

♥ پنجشنبه 3 فروردین 1396 11:05 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـلُـمـیـش


+چِـرآ ثِـروَتـمَـنـدآלּ خَـسـیـسَـלּ؟
-اگـه خَـسـیـس نَـبـودَלּ کـه ثِـروَتـمَـنـد نَـبـودَלּ!!!!!


طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:ثروتمندان، ثروتمند، خسیس، خودنوشت،

♥ سه شنبه 1 فروردین 1396 11:06 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ نُـهُـمـیـش


سـآلِ جَـدیـد جـآن خِـیـلـی خـوش اومَـכی؛فَـقَـط چـه زوכ رِسـیـכی!!
"بِـهـتَـریـنـآرو بَـرآتـوלּ آرزومَـنـכҐ"
بـه قـول ِ پِـسَـر خـآلـه"مَـگـه چـیـه عِـیـده دیـگـه"

ایـלּ پُـسـت ُ امـروز (95.12.29)دآرمـ مینویسَـمـ بَـرآی ِ فَـردآ(95.12.30)،سـآعَـتِـشَـمـ تَـنـظـیـم کـردم درستــ لـحـظـه ی تـحـویـل ِ سـآل


برچسب ها:سال نو مبارک، سال1396،

♥ دوشنبه 30 اسفند 1395 01:58 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ هَشـتُـمـیـش


روزِتــ مُـبـآرَکـــ مـآمـآלּ جـونَـҐ؛خِـیـلـی دوسـتِـتـــ כآرَҐ♥

برچسب ها:میلاد حضرت فاطمه زهرا مبارک، روز زن، روز مادر، مادر،

♥ یکشنبه 29 اسفند 1395 10:27 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ هَـفـتُـمـیـش


" دوسـتَـتــ دآرҐ  "
جُـمـلـه ای کهـ جِـسم ُ روحَـم رآ تَـسـخـیـر می‌کـنـכ،وَقـتـی تـو بـه زَبـآךּ می‌آوَری...♥
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:دوستت دارم، جسم، روح، زبان، تو، خودنوشت،

♥ شنبه 28 اسفند 1395 09:56 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]